הנוקמים: גירסת כנסת ישראל

קרדיט: ציוץ של תם אהרון בטוויטר.